Technologické riešenia

Tlak na znižovanie komplexnosti správy bezpečnostných produktov, obmedzené kapacitné zdroje na IT a bezpečnosti, legislatívne požiadavky, zlé skúsenosti s implementáciou obdobných technológií, rastúci počet kybernetických útokov uvádza väčšinu organizácií do nemilej situácie kedy zvažuje akým spôsobom riešiť problematiku budovania kybernetickej bezpečnosti či už z pohľadu legislatívy, no najmä z hľadiska zabezpečenia kľúčových činností organizácie. Uvedené nedostatky rieši portfólio našich technologických riešení.

technologické riešenia
Kategórie
Reset
Kategórie
Reset

Bezpečnostný monitoring (SIEM) IBM

Ochrana sieťovej infraštruktúry

Sieťová analýza a detekcia

Ochrana serverov

Ochrana serverov a dátových centier

Monitoring zraniteľnosti

Bezpečnostný monitoring (SIEM) Rapid7

Bezpečnostná SOC platforma

Nástroj pre riadenie kybernetickej bezpečnosti

Získajte hodnotu v priebehu dní, nie týždňov alebo mesiacov

Hlavnou charakteristikou našich technologických riešení sú nasledujúce vlastnosti:

  • Efektívna a rýchla implementácia vďaka štandardizovaným postupom výrobcu ako aj implementačného tímu. Samotné riešenia prinášajú svoje výsledky už v priebehu pár dní.
  • Jednoduchá správa vďaka použitiu cloudových technológií. Vďaka čomu sa o produkty nestaráte ale ich využívate, čím šetríte svoje zdroje.
  • Vysoká úroveň ochrany – kombináciou viacerých bezpečnostných funkcionalít dosiahnete vysokú úroveň zabezpečenia.
  • Súlad s legislatívou – riešenia pokrývajú kľúčové požiadavky legislatívy SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  • Flexibilita – platíte len za to čo využívate. Tak ako sa mení charakter a veľkosť vašej organizácie sú naše riešenia pripravené na tieto požiadavky.
  • Rýchla a efektívna podpora – tím certifikovaných špecialistov vie v prípade potreby pomôcť s riešením akýchkoľvek problémov.

Máte záujem o technologické riešenia?