Technologické riešenia

Tlak na znižovanie komplexnosti správy bezpečnostných produktov, obmedzené kapacitné zdroje na IT a bezpečnosti, legislatívne požiadavky, zlé skúsenosti s implementáciou obdobných technológií, rastúci počet kybernetických útokov uvádza väčšinu organizácií do nemilej situácie kedy zvažuje akým spôsobom riešiť problematiku budovania kybernetickej bezpečnosti či už z pohľadu legislatívy, no najmä z hľadiska zabezpečenia kľúčových činností organizácie. Uvedené nedostatky rieši portfólio našich technologických riešení.

technologické riešenia
Kategórie
Reset
Kategórie
Reset

Nástroj pre riadenie kybernetickej bezpečnosti

Bezpečnostný monitoring (SIEM) IBM

Ochrana sieťovej infraštruktúry

Sieťová analýza a detekcia

Ochrana serverov

Ochrana serverov a dátových centier

Monitoring zraniteľnosti

Bezpečnostný monitoring (SIEM) Rapid7

Bezpečnostná SOC platforma

Získajte hodnotu v priebehu dní, nie týždňov alebo mesiacov

Hlavnou charakteristikou našich technologických riešení sú nasledujúce vlastnosti:

  • Efektívna a rýchla implementácia vďaka štandardizovaným postupom výrobcu ako aj implementačného tímu. Samotné riešenia prinášajú svoje výsledky už v priebehu pár dní.
  • Jednoduchá správa vďaka použitiu cloudových technológií. Vďaka čomu sa o produkty nestaráte ale ich využívate, čím šetríte svoje zdroje.
  • Vysoká úroveň ochrany – kombináciou viacerých bezpečnostných funkcionalít dosiahnete vysokú úroveň zabezpečenia.
  • Súlad s legislatívou – riešenia pokrývajú kľúčové požiadavky legislatívy SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  • Flexibilita – platíte len za to čo využívate. Tak ako sa mení charakter a veľkosť vašej organizácie sú naše riešenia pripravené na tieto požiadavky.
  • Rýchla a efektívna podpora – tím certifikovaných špecialistov vie v prípade potreby pomôcť s riešením akýchkoľvek problémov.

Máte záujem o technologické riešenia?