Nástroj pre riadenie kybernetickej bezpečnosti

Prostredníctvom riešenia CSA (nástroj pre riadenie kybernetickej bezpečnosti) získáte nástroj pre zabezpečenie riadenie bezpečnosti vo vašej organizácii.

Funkcionality:

 • Podporuje agendu MKB (Manažéra kybernetickej bezpečnosti)
 • Hodnotenie súladu kybernetickej bezpečnosti voči Slovenskej legislatíve
 • Organizácia bezpečnosti
 • Identifikácia a evidencia aktív ZS
 • Mapa súvislostí aktív ZS
 • Identifikácia hrozieb a zraniteľností
 • Analýza rizík
 • Hodnotenie rizík
 • Plán zvládanie rizík
 • Plán kontinuity
 • Hodnotenie dodávateľov

Nasadenie v 3 krokoch:

 1. Aktivácia konzoly CSA
 2. Konfigurácia základných nastavení
 3. Riadenie procesov kybernetickej bezpečnosti

Partner riešenia:

gordic logo

Kľúčové výhody:

 • Poskytuje prehľad o stave kybernetickej bezpečnosti vo vašej organizácii.
 • Pomáha identifikovať skryté hrozby a zraniteľné miesta.
 • Priorizuje tam kde sa nachádza najväčšie riziká.
 • Podporuje monitorovanie zavádzania bezpečnostných opatrení. Po aplikovaní
  opatrení, ihneď viete ako sa táto zmena odrazila na vašej celkovej úrovni
  kybernetické bezpečnosti.
 • Jednou z hlavných predností nástroja je dlhodobé sledovanie stavu kybernetickej
  bezpečnosti v organizácii, vrátane jeho zmien.
 • Aplikácia sa skladá z jednotlivých tematických sekcií (modulov), ktoré na seba
  navzájom nadväzujú, a vytvára tak komplexný obraz úrovne kybernetickej
  bezpečnosti.
 • Výstupné materiály slúžia pre zlepšenie vašej úrovne kybernetickej bezpečnosti a
  takisto ako podklady pre dozorné orgány (NBÚ, ÚPVII)

Máte záujem o nástroj pre riadenie kybernetickej bezpečnosti?