TrendMicro CloudONE – Ochrana serverov a dátových centier

Prostredníctvom riešenia Trend Micro Cloud One získáte nástroj pre zabezpečenie komplexnej ochrany vášho DC (storage, serverov, cloudu, virtuálnych desktopov a hybridného IT).

Funkcionality:

 • Bezpečnosť serverov v heterogennom prostredí (onpremise DC, private cloud AWS, Azure, GCP, IBM, Oracle)
  • Kompenzačné opatrenie pre ochranu neopatchovaných systémov pred zraniteľnosťami resp. exploitmi
  • Kompenzačné opatrenie pre ochranu výrobcom nepodporovaných systémov (Win2K, 2003,..)
  • Odporúčanie bezpečnostných politík podľa konkrétneho zariadenia (Operačný systém, App, Databáza)
  • TLS inšpekcia šifrovanej komunikácie systémov Windows (IIS,Exchange,RDP..) a Linux (Apache, NGiX,..)
  • Viacvrstvová ochrana – Prevencia narušenia, Antimalware, Firewall, Log management, Monitorovanie integrity, Web reputácia, Aplikačná kontrola.
 • Bezpečnosť webových aplikácií
  • Ochrana on-premise alebo cloud web aplikácií proti útokom
 • Bezpečnosť verejného cloudu
  • Kontinuálne vyhodnocovanie bezpečnosti konfigurácie verejného cloudu (AWS,Azure,GCP)
 • Bezpečnosť file storage vo verejnom cloude (AWS, Azure)
 • Bezpečnosť open source kódu pri vývoji
 • Bezpečnosť sieťovej infraštruktúry vo verejnom cloude
 • XDR funkcionalita – vyšetrovanie bezpečnostných incidentov

Nasadenie v 4 krokoch:

 • Aktivácia konzoly Cloud ONE
 • Inštalácia komponentov v infraštruktúre zákazníka (konzola, agent)
 • Konfigurácia základných nastavení
 • Spustenie ochrany kritických aktív

Naplnenie domén zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti

 • bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí,
 • hodnotenie zraniteľností a bezpečnostných aktualizácií,
 • ochrana proti škodlivému kódu,
 • sieťová a komunikačná bezpečnosť,
 • zaznamenávanie udalostí a monitorovanie,
 • riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

Partner riešenia:

Kľúčové výhody:

 • Posilnenie kybernetickej odolnosti organizácie a jej kritických aktív
 • Ochrana kritických aktív pred zneužívaním zraniteľností
 • Jednoduchá implementácia vďaka cloud infraštruktúre Trend Micro
 • Naplnenie požiadaviek zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti

Máte záujem o ochranu vašich serverov?