Bezpečnostná SOC platforma – riešenie kybernetickej bezpečnosti pre prevádzkovateľov ZKB

Prostredníctvom riešenia Trend Micro Vison One získate platformu pre riadenie kybernetickej bezpečnosti vo vašej organizácií.

Okrem detekcie a reakcie na kybernetické incidenty (threat management, log search, workbench, automation) poskytuje platforma nástroje pre riadenie rizík (attack surface discovery, risk mitigation) ako aj tzv. Zero Trust Secure Access pre bezpečný prístup k interným a externým aplikáciám.

Prípady použitia (use cases pre podporu aktivít bezpečnostných opatrení ZKB)

 • Ochrana proti škodlivému kódu (malware, ransomware,..) (Anti Malware)
 • Riadenie sieťového pripojenia na úrovni aktíva (Firewall)
 • Riadenie povolených aplikácií (Application Control)
 • Systém detekcie prienikov alebo systému prevencie prienikov (HIPS)
 • Monitorovanie integrity na úrovni aktíva (Integrity monitoring)
 • Monitorovanie prevádzkových záznamov aktíva (Log inspection)
 • Detekcia a reakcia na kybernetické bezpečnostné incidenty (XDR)
 • Ochrana proti zneužitiu zraniteľností (Virtual patching)
 • Analýza užívateľských aktivít
 • 24×7 bezpečnostný dohľad (detekcia a odozva na kybernetický incident) (Managed XDR)

Nasadenie – iba v 4 krokoch

 1. Aktivácia konzoly Vision One
 2. Nasadenie senzorov (koncové zariadenia, servery a sieť)
 3. Implementácia vybraných bezpečnostných politík
 4. Spustenie bezpečnostného dohľadu

Partner riešenia:

Kľúčové výhody:

 • Zníženie nákladov na vyšetrovanie bezpečnostných udalostí a incidentov
 • Zvýšenie úrovne riadenia rizík v spoločnosti
 • Jednotná platforma pre bezpečnostné a prevádzkové tímy
 • Jednoduchá implementácia vďaka cloud infraštruktúre Trend Micro
 • Podpora viacerých požiadaviek zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

Máte záujem o ochranu vašich serverov?